Způsoby aplikace Avitopu

PŘÍPRAVA AVITOPU

MÍCHÁNÍ

Odebereme vhodné množství AVITOPu do nádoby.

Zbytek AVITOPu v původním balení uhlaďte a pečlivě uzavřete víčkem.

Nejprve AVITOP rozmíchejte bez vody zednickou lžící nebo míchadlem ve vrtačce na nízké otáčky. Pak přidejte doporučené množství vody podle způsobu aplikace (viz níže) a znovu pomalu rozmíchtejte. POZOR na poškození skleněných mikrokuliček při vysokých otáčkách míchadla vrtačkou, snížíte tím tepelné vlastnosti výrobku AVITOP.

ŘEDĚNÍ

Pro stěrkování přidejte cca 5% vody na jeden lirt AVITOPu, tedy asi 0,05 litru vody. Podle savosti podkladu a praxe si můžete přidáním vody opatrně změnit konzistenci AVITOPu aby se lépe nanášel.

Pro válečkování doporučujeme postupně přidat až 25% vody, tedy čtvrt litru vody na jeden lirt AVITOPu. Podle savosti podkladu a praxe si můžete přidáním vody opatrně změnit konzistenci AVITOPu aby se lépe nanášel.

DOPORUČENÍ PŘED VLASTNÍ APLIKACÍ

Dobře zakryjte podlahu a okolní předměty už před přípravou podkladu. Ušetříte si tím zbytečnou práci při čistění.

Vrstvu vápenných a hlinkových maleb je potřeba vždy řádně odstranit (dle přípravy podkladu). V případě že tyto malby neodstraníte, snížíte tím životnost celého systému.

Před škrábáním vrstev předchozích vápenných či hlinkových nátěrů stěnu navlhčete. Pokud bude vrstev více, postupně je vlhčete a odstaňujte až do pevného podkladu.

POZOR!!!

Minimální teplota vzduchu, kdy je možno aplikaci provádět, nesmí být nižší než 5 stupňů. Optimální teplota pro nanášení a vytvrdnutí AVITOPu je pak cca 20 stupnů. Všechny složky AVOTOPu jsou lehčí než voda, tudíž je potřeba během práce materiál průběžně míchat.

Pečlivou přípravou podkladu docílíte maximální přídržnost a životnost nanesené vrstvy AVITOPu. Podmalováním různobarevného nebo tmavého podkladu předejdete zbytečným nákladům s barevnou úpravou povrchu AVITOPu.

PŘÍPRAVA PODKLADU

VÁPENNÉ A CEMENTOVÉ OMÍTKY

Odstranit nesoudržnou omítku oklepáním nebo oškrabáním na pevný podklad

Odstranit vápenné a hlinkové nátěry na pevný podklad

Srovnat nerovnosti vápennou nebo sádrovou omítkou – POZOR vápenný štuk vyzrává minimálně 14 dní

Penetrovat penetrací

BETON

Odstranit nesoudržný beton v případě starého betonu

Odstranit odbedňovací přípravek v případě nového betonu

Penetrovat penetrací

SÁDROKARTON, CETRIS, OSB DESKY

Předepsaným způsobem ošetřit styčné spáry

Penetrovat penetreací

Kvůli lepšímu krytí doporučujeme podmalovat disperzní barvou (nejlépe bílou)

KOVOVÉ KONSTRUKCE, PLECHY APOD.

Očistit povrch, obrousit odlupující se nátěr a rez

Aplikovat vhodný odrezovací či odmašťovací přípravek

Natřít základní barvu – VŽDY

SKLO, DLAŽDICE, LEŠTĚNÝ KÁMEN A DALŠÍ NESAVÉ MATERIÁLY

Řádně očistit a odmastit, penetrovat penetrací

STĚRKOVÁNÍ AVITOPU

Stěrkování je vhodné pro absolutně rovné podklady, jako je sádrokarton a jiné velkoplošné deskové materiály. Omítky je třeba zkontrolovat latí a vyrovnat vhodným tmelem.

NANÁŠENÍ HLADÍTKEM, KONTROLA SPOTŘEBY

Použijte nerezové hladítko se 4 mm zubem. Pokud jste nepenetrovali podklad, budete AVITOP nanášet s obtížemi. Ušetřete si zbytečnou námahu a postupujte důsledně podle pracovního postupu pro přípravu podkladu.

Při nanášení zubatou stranou pod úhlem 45 stupňů dostanete na stěnu potřebné množství AVITOPu. Máte spotřebu pod kontrolou. Pokud jste při míchání AVITOPu nepostupovali dle návodu, odložte hladítko a napravte to.

Rovnou stranou hladítka rozetřete a uhlaďte nanesený AVITOP. Pracujte rychle a zbytečně se nevracejte. Případné drobné otřepy dohladíte druhý den. Doporučená správná vrstvá AVITOPu je 1 mm.

VYHLAZENÍ POVRCHU, OPRAVDU HLADKÝ POVRCH

Hlazení je možné až po vytvrdnutí AVITOPu, nejdříve na druhý den (dodržujte teplotu minimálně 20 stupňů a větrejte vzdušnou vlhkost rychlým větráním). Vždy začněte na místě, které bude skryto, pokud AVOTOP ještě nevyzrál. Vše si také vyzkoušejte a nezkazíte si předchozí práci.

Použijte hladítko s Rubenem, navlhčete jej v čisté vodě a krouživými tahy postupně zahlaďte stopy po natahování.

Zkontrolujte kvalitu povrchu a případné vady ještě jednou vyhlaďte. Pokud zůstaly po vyhlazení vrypy a podobné nerovnosti, můžete je opravit AVITOPem a další den vyhladit.

Pěčlivě penetrujte podklad, prodloužíte si tak dobu zpracovatelnosti AVITOPu. Pokud se začne AVITOP při roztírání hladítkem trhat, očistěte a namočte hladítko, případně zjemna postříkejte nanesený materiál. Před hlazením zkontrolujte zda je AVITOP řádně vytvrzený. Při nízké teplotě a vysoké vlhkosti trvá tvrdnutí déle.

Jemné praskliny na zdi můžete přímo zatáhnout AVTOPem ale neředěným pomocí špachtle.

VÁLEČKOVÁNÍ AVITOPU

Válečkování je vhodné pro rovné a zvlněné podklady. Při větších nerovnostech použijte menší váleček, který lépe kopíruje nerovnosti, dosáhnete lépe rovnoměrné struktury.

NANÁŠENÍ VÁLEČKEM RŮZNÉ STRUKTURY

Použijte oranžový moltoprenový váleček FLOCK (lakovací). Molitanový je příliš hladký a po stěně klouže.

Pro dosažení potřebné vrstvy tloušťky 0,8 -1 mm je třeba nanést 4 až 6 vrstev. Časový odstup mezi nanášením jednotlivých vrstev je minimálně 6 hodin. Pokud je nízká teplota a nebo špatně odvětrávaná místnost, musí být odstup mezi vrstvami delší.

Vždy zkoušejte na skrytém místě, zdali je již podklad či předchozí vrstva dostatečně vytvrzena. Pokud ne, bude se vám nabalovat na váleček. Zkontrolujte, zda jste dodrželi postup přípravy podkladu dle návodu.

První a druhou vrstvu zpracujte válečkem co nejvíce do hladka rychlými tahy a malým tlakem. Poslední vrstvu zpracujte podle toho, jakou strukturu chcete dosáhnout. Vždy zkoušejte na skrytém místě.

Chcete-li strukturu ještě více zjemnit a dosáhnout hladkého povrchu, můžete po vytvrzení poslední vrstvy povrch vyhladit rubenovým hladítkem.

VZDUCHOVÝ NÁSTŘIK

VÝHODY VZDUCHOVÉHO NÁSTŘIKU

Rovnoměrnější nástřik na celé ploše stěny včetně míst špatně dostupných (za radiátorem, rohy místností).

Menší spotřeba materiálu na 1 m2 díky vzduchovému nástřiku.

Rychlejší aplikace, tři vrstvy potřebné k dostatečné vrstvě 1 mm můžeme provádět během jednoho dne.

UPOZORNĚNÍ

U vzduchového nástřiku je nutné dát si pozor na správné naředění směsi a správném tlaku vzduchu.

Nesmí se používat vysokotlaké stříkací zařízení kvůli možnému znehodnocení Avitopu vysokým tlakem.